Bang Hội

Bang hội nơi tập hợp các thành viên, cùng nhau kết hợp, xây dựng chiến lược và gầy dựng đội hình để hoàn thành các yêu cầu nhiệm vụ trong game. Bang hội đóng vai trò quan trọng trong việc thăng quan phẩm của Chủ nhân.

Ngoài ra, các nhiệm vụ trong Bang hội sẽ mang lại nhiều vật phẩm quí hiếm cho Chủ nhân.

Nhiệm vụ bang

  • Tham gia hoàn thành các nhiệm vụ hằng ngày nhận điểm cống hiến Bang, điểm ảnh hưởng Bang, EXP (điểm kinh nghiệm)

Mộng Hoàng Cung 2

Sảnh Nghị Chính

  • Xét duyệt thành viên, xem lịch sử sự kiện Bang, Cung đấu Bang hội khác….

Mộng Hoàng Cung 2

Tiệm Bang

  • Chủ nhân có thể dùng điểm cống hiến Bang Hội của bản thân để đổi vật phẩm hiếm.
  • Cấp kiến trúc của tiệm bang càng cao, thành viên bang sẽ đổi được nhiều loại vật phẩm hiếm hơn.

Mộng Hoàng Cung 2

Phó Bản Bang

  • Mỗi ngày có 5 lượt đánh phó bản miễn phí, hoàn thành sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn.

Mộng Hoàng Cung 2

Quyền Quý Bang

  • “Thân thiện quyền quý”, “ly gián quyền quý”, “lôi kéo quyền quý” là những hoạt động để tăng điểm quyền quý trong bang hội, Quyền Quý Bang hội tăng sẽ giúp cho các thành viên tăng thuộc tính sức mạnh.
  • Mỗi quyền quý có thuộc tính sức mạnh khác nhau, vì vậy Bang hội sở hữu càng nhiều quyền quý thì sẽ hưởng được nhiều sức mạnh từ họ.

Mộng Hoàng Cung 2

Điểm ảnh hưởng Bang Hội

  • Đây là Điểm quan trọng trong quá trình thăng chức quan phẩm và “Xưng ngôi Hoàng Đế - Lên ngôi Hoàng Hậu”. Khi tiến hành thi thăng chức, hệ thống sẽ yêu cầu số điểm ảnh hưởng bang tương ứng mới có thể “ứng thí”
  • Điểm ảnh hưởng bang hội sẽ được tích lũy thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ bang hằng ngày, mỗi nhiệm vụ thành công sẽ góp thêm điểm ảnh hưởng vào cho Bang Hội.
  • Bên cạnh đó, Chủ nhân có thể sử dụng “Khai Phong Lệnh” để tác động tăng điểm ảnh hưởng của Bang mình và giảm điểm ảnh hưởng của Bang khác